Funderingar · Livet

Om ålder


De senaste veckorna har jag haft väldigt mycket skoluppgifter och hade därför lyckats förtränga att jag fyller år nästa vecka. Blev dock påmind av min mor idag, så nu är jag fullt medveten om mitt åldrande igen. 😉

Nu fyller ju jag i och för sig bara 23, men det är något som gör att jag får lite panik. Jag vill bli äldre utan att åldras.

Det här med ålder, och åldrande, är något jag tänker ganska mycket på.  Det känns som att vårt samhälle försöker utrota åldrande. Varför?

Ålder är ju bara en siffra.

Är vi rädda för att se äldre ut eller är det döden som skrämmer oss?

I egenskap av själslig pensionär är jag väll kanske lite partisk, men är det verkligen så hemskt?

Igår spenderade jag min lediga dag i “vävstugan” med min vän A och x-antal käcka pensionärer. Och jösses så gemytligt det var. Min vävgranne Britta är en riktig solstråle, bubblar av skratt och har alltid ett skämt på lager. Hon och jag diskuterade allt från mattvävar och smarttelefoner till döden igår.

Det känns som att jag har så mycket att lära mig av den generationen. Jag försöker lära mig så mycket jag bara kan varje dag, för varesig jag vill det eller inte är de ju snart för sent att fråga de där frågorna.

Jag pratade med min morfar för någon vecka sen angående ett skolprojekt. Min morfar har jobbat som egenföretagare hela livet. När han var 14 köpte han sina första minkar, 30 stycken, och startade en egen farm. Senare körde han även lastbil vid sidan om det.

14 år.

När jag var 14 kunde jag knappt hålla två fiskar vid liv.  😉

Kan vi inte komma överens om att varje grått hårstrå och rynka bara är ett tecken på att man är visare. Att man lever och inte att man snart har levt klart ?

Länge leve åldrandet. För med ålder kommer visdom.

-I


It’s been a lot in school the last couple of week, so I had repressed the fact that it’s my birthday next week. My mother kindly reminded me at lunch today, so I’m fully aware of my ageing again 😉

I’m turning 23, but even if that’s not particularly old, I still panik somewhat when I think of it. I kind of want to get older but with out ageing

Age, and ageing, is something a think about a lot. I feel like our society is trying to erase ageing. Why?

Age is just a number.

Are we afraid of looking old, or is it death that scares us?

Speaking as a senior citizen at heart, I might be a bit partial, but is it really that bad to get older?

Yesterday was my off day. I spent it weaving alongside my friend A and a number of shipper pensioners. Oh my what a convivial day that was. My loom neighbour Britta is a sunny soul. Her laugh is so bubbly and she always cracks jokes.  We discussed everything from weaving and smartphones to death yesterday.

I feel like I have so much to learn from this generation.Im trying to learn as much as I can each day, because whether I like it or not, it’s soon too late to ask questions.

I spoke whit my grandfather about some schoolwork a couple of weeks ago. My granddad has been a entrepreneur his whole life. He bought hes first minks, a total of 30, at the age of 14 and started his farm then and there. Later on he started driving a truck on the side.

14 years.

When I was 14 I could barley keep two fish alive. 😉

Cant we just agree that every grey hair and every wrinkle is a sign of wisdom. That one is alive, not that one is almost done living.

Long live ageing. because whit age comes wisdom.

-I

f475f-garn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s